Overlijden voorzitter

Op 31 januari 2019 is de voorzitter mevrouw D. Straatman-Gersie overleden. Vele jaren terug achtte zij het vanuit haar geloofsovertuiging nodig de maatschappij en de politiek duidelijk te maken dat het bestaan van mensen in de problemen onaanvaardbaar is. Door metterdaad aan de slag te gaan met hulp bieden is daaruit de Werkgroep Zonder Naam ontstaan.  Zij zal zowel door de werkgroep als de maatschappelijke organisaties zeer worden gemist.