Informatie vanaf 1 januari 2020

Er zijn in Zevenkamp en Ommoord meerdere mogelijkheden om hulp en informatie te verkrijgen, maar ook om uw zorgen te delen of even te vergeten in gezellige sfeer.

Zo is er een inloophuis De Regenboog in de Ontmoetingskerk in Zevenkamp Daarbij kunt u gewoon binnenlopen en anderen ontmoeten. Zij zijn er elke maandagochtend van 10.00 – 12.00 uur en donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00.. De koffie staat klaar met natuurlijk een koekje erbij. Daar kun je een praatje maken met de vrijwilligers, de wijkpastor of de opbouwwerker en natuurlijk met elkaar. De uitnodiging luidt: “Loop binnen, doe mee met een activiteit, ontdek onze boekenkast, ontspan u door mee te doen met een spelletje of zit er gewoon gezellig bij. Niets is verplicht. Bij De Regenboog gaat het vooral om Aandacht. U kunt uw verhaal kwijt. Bent u, op de een of andere manier, tussen wal en schip geraakt, deel dan uw zorgen met ons. Wij helpen mee om uw zorgen te ontrafelen en op zoek te gaan naar lichtpunten”. Als bij de kerk de regenboogvlag wappert is de kerk open. Adres: Ben Websterstraat 1 naast de ds J.J. Buskesschool in Zevenkamp.

Voor inwoners uit de wijk Ommoord is er een inloophuis in de Open Hof van de RK en PKN kerkgemeenschap. Elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur, waar u gewoon kunt binnenlopen. De koffie en thee met een koekje staan klaar in de Vredeszaal. De vrijwilligers heten u van harte welkom, voor “gezellig” met elkaar; ook voor inlichtingen en een vertrouwelijk gesprek. Kerk aan de Hesseplaats 441 Ommoord.
Iedereen is welkom in de huiskamer van Buurtsteunpunt Zevenkamp. De uitnodiging luidt: “Kom binnen voor koffie/thee, een praatje, een verse maaltijd of voor één van onze activiteiten. Wij helpen u graag”. Alle dagen open vanaf 09.00 tot 16.00 uur, met op maandag ontbijt en donderdag een warme lunch en verder op alle dagen van alles en nog wat. Ades: Het is bij het Leger des Heils, Kooikerweg 10 (metrostation Ambachtsland) Zevenkamp. Telefoon 010-2070500 van 08.30 tot 16.30 uur.
Iedere buurtbewoner van Ommoord en van Zevenkamp is in zijn wijk welkom in het Huis van de Wijk. Dat is een centrale ontmoetingsplek waar sociale diensten en activiteiten worden aangeboden. De sociaalbeheerder zorgt er voor dat ieder zich thuis voelt.
Adres Oommoord Gerard Goosenflat Thomas Mannplaats 150 van maandag t/m vrijdag is er van 09.00 – 15.00 uur spreekuur Vraagwijzer. Verder is er een heel breed gevarieerd aanbod van activiteiten en lessen. Voor informatie: bel 06 12587385.
Adres Zevenkamp Ambachtsplein141 nadere informatie over alle activiteiten en verwijzingen naar diverse adressen voor activiteiten, lessen en veel meer, bel: 06 57562228.

Elly’s Place is een Kleding- en Voedselbank. Adres aan het Ambachtsplein 87 in Zevenkamp bij het metrostation aldaar. Mensen kunnen hier elke dag gratis brood afhalen. Voor het verkrijgen van voedselpaketten, heb je een verwijzing nodig. Wie meer wil weten, kan langskomen of bellen naar 06 58 81 61 46. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 10.00 -17.00 uur. Op vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur Eenmaal per maand ook op zaterdag.

Repaircafé Zevenkamp.
Kooikerweg 10 of op nummer 14 (bij drukte naar een grotere zaal Kooikerweg no 14) .
Elke week woensdag en vrijdag van 13.30 tot 15.30 uur .
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met de deskundigen aan de slag. Contact | amourik51@kpnmail.nl | 06 37 48 34 97 | Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en – vaardigheden op allerlei terreinen.

Voor alle vormen van hulp is er het wijkpastoraat voor Ommoord en Zevenkamp te bereiken voor een afspraak in Open Hof – Bart Starreveld 06 43887737

Nieuwe folders

Dankzij de spontane medewerking van de Bewonersorganisatei Ommoord (BOO) zijn er fraaie nieuwe folders beschikbaar. Zij zijn te vinden in de voorlichtingsschappen van wijkcentrum Romeynshof in Ommoord, in Open Hof kerk te Ommoord, Ontmoetingskerk te Zevenkamp en zal verder worden aangeboden aan hulpinstanties e.d.

U kunt de folder hier bekijken.

Nieuwe voorzitter

Door het overlijden van onze voorzitter Ditty Straatman moest een nieuwe voorzitter worden aangesteld. In de vergadering van de Stichting Werkgroep Zonder Naam van 1 april 2019 is met algemene instemming Marga Vat als voorzitter gekozen. Het dagelijks bestuur bestaat nu uit voorzitter Marga Vat, secretaris Claus Weggeman en penningmeester Nico van Noordt.

Overlijden voorzitter

Op 31 januari 2019 is de voorzitter mevrouw D. Straatman-Gersie overleden. Vele jaren terug achtte zij het vanuit haar geloofsovertuiging nodig de maatschappij en de politiek duidelijk te maken dat het bestaan van mensen in de problemen onaanvaardbaar is. Door metterdaad aan de slag te gaan met hulp bieden is daaruit de Werkgroep Zonder Naam ontstaan.  Zij zal zowel door de werkgroep als de maatschappelijke organisaties zeer worden gemist.

Bericht van Claus

Bij de laatste vergadering van de werkgroep op 22 oktober 2018 is besloten ruimer om te gaan met beoordeling van gevraagde noodpakketten. Naast de aanvragen via maatschappelijk werk beoordelen de vertrouwenspersonen de situatie op de noodzakelijkheid.