Jaarverslag 2020

JAARVERSLAG 2020
STICHTING WERKGROEP ZONDER NAAM – JAARVERSLAG
HULPORGANISATIE – Het jaar waar door de corona epidemie en de genomen overheidsmaatregelen een aangepaste werkwijze van onze hulpverlening nodig was.
Daar de kerk de Open Hof gedurende perioden gesloten was konden we geen gebruik maken van onze voorraadkast en waren er beperkte mogelijkheden om onze artikelen voor de noodpakketten te sorteren en in te pakken. Veel
van de regulieren werkgroepvergaderingen konden niet doorgaan.
Het uitdelen van noodpakketten werd aangepast. Persoonlijke overhandiging, vast onderdeel van onze werkwijze, kon niet, daarom werden ze buiten voor de deur geplaatst. Na juni werden een aantal pakketten vervangen door een geldbedrag. Er werd een klassikaal schoolontbijt verzorgd. Er is besloten deze hulpvorm op te nemen in onze hulpverlening. Via E-mail en telefoon bleven de onderlinge contacten goed en konden de nodige beslissingen worden genomen. Ook de contacten met de wijkdiaconieën bleven goed. Van Wijkdiaconie Zevenkamp ontvingen we een financiële bijdrage. Met de wijkteams was minder contact, omdat zij een geringer verzoek deden om noodpakketten te verlenen. De wijkteams kregen van de gemeente de financiële mogelijkheid zelf noodpakketten te verstrekken. Omdat de bijeenkomsten van het Armoedeplatform Alexanderpolder (APPA) niet doorgingen was er geen persoonlijk contact. Wij namen wel deel aan hun actie “Wensboom” in de Oosterhof. Het contact met Vluchtelingenhulp Ommoord Zevenkamp was goed – noodpakketten werden door medewerker opgehaald. Er was wel persoonlijk contact met Het Leger des Heils over het attenderen op hulp via onze Stichting.
Contacten met verschillende supermarkten is heel goed. Zo konden we deelnemen aan actie voor inleveren statiegeldkassabonnen bij AH waartoe we een poster maakten. Dat leverde ons aardig bedrag aan tegoedbonnen op. Van Plus kregen wij aantal Pluspakketten waarvan we de inhoud over de noodpakketten hebben verdeeld. Wat we overhielden is met een geldbedrag geschonken aan het Wijkpastoraat. De zakken voor de noodpakketten ontvangen we van Jumbo, zij brengen de boodschappen naar de kerk.
Via Open Hof Nieuws publiceren we elke maand een artikeltje en vermelden de geldbedragen van de uit de kerkgemeenschap verkregen giften.

Vol vertrouwen gaat onze Hulporganisatie het jaar 2021 in.

Secretaris Claus Weggeman

Download hieronder de

Balans WZN 2020