Noodpakketten

NOODPAKKETTEN Tengevolge van de veranderende omstandigheden, zowel wat betreft behoefte aan een periodiek verstrekt boodschappen pakket als de veranderde hulp via de overheid,  maakt dat vooral met noodpakketten hulp wordt geboden.
De beslissing om een noodpakket uit te reiken wordt vaak genomen op initiatief van maatschappelijke hulp. Als door de overheid nog geen beslissing over uitkering is genomen, kan er sprake zijn van noodzaak tot directe hulp.  Dan kan door maatschappelijk werk op onze werkgroep een beroep worden gedaan. Daarop wordt altijd positief geregeerd.

Aan de werkgroep gerichte aanvragen worden in gesprek met betrokkene beoordeeld door een van onze vertrouwenspersonen.  En kan gelet op de situatie een noodpakket worden toegekend.

Met verzoeken, door derden, om aan iemand een noodpakket toe te kennen wordt zeer zorgvuldig omgegaan en wordt, zo gewenst, contact opgenomen met betrokkene.

NOODPAKKETTEN Vluchtelingenopvang Ommoord-Zevenkamp (VOZ).  Gesteund door de gezamenlijke kerken van Open Hof  bieden de vrijwilligers  ondersteuning aan vluchtelingen. Zij geven  noodzakelijke aandacht en maken hen wegwijs in de wijken en bieden waar mogelijk praktische hulp. VOZ heeft een vertrouwenspersoon in onze werkgroep. Op een verzoek om een noodpakket wordt positief gereageerd.