Voorlichting

VOORLICHTING – Via betrokkenheid bij verschillende maatschappelijke organisaties is het mogelijk hulpvragers de weg te wijzen naar de juiste instantie. Ook wijst de werkgroep op andere mogelijkheden om gratis, of goedkoop levensmiddelen te verkrijgen of om te winkelen.

BETROKKEN BIJ – Armoede Platform Prins Alexander (APPA), Buurtwerk  DOCK, Stichting De Buurtbron Wijkpastoraat, BOO Bewonersorganisatie Ommoord, VraagWijzer = overheid hulpposten en Wijkinformatiepunt Zevenkamp. Van groot belang bij toekenning van noodpakketten is de samenwerking met Maatschappelijkwerk. Daarnaast zijn eigen persoonlijke contacten in de wijken blijvend belangrijk.

DOELSTELLING – Ons beleid is erop gericht de doelstelling van de Werkgroep te realiseren: dat is het ondersteunen van mensen, die door verschillende oorzaken, in de financiële problemen zijn gekomen. Deze vorm van hulp gebeurt in de meeste gevallen via het geven van een thuisbezorgd noodpakket. Het thuisbezorgen is een beleidsuitgangspunt om privacy van de ontvangers te waarborgen. Het hulppakket is een goed gevulde tas met boodschappen, waarbij wordt gelet op de achtergronden van betrokkene (kinderen – geloof e.d.). Ook nu gebeurt dit in overleg met maatschappelijk werk. Gelet op de gemeentelijke ondersteuning in de wijken Ommoord en Zevenkamp gaat het voornamelijk om het verlenen van noodhulp.

Binnen ons beleid past ook spontane ondersteuning van hulpbehoevenden en van bijzondere projecten. Zo zullen we klassikale school ontbijten verzorgen en blijven we de Vluchtelingen Opvang Ommoord Zevenkamp met voedselpakketten steunen.  Onze taakuitvoering zal zoveel mogelijk in overleg en samenwerking met overheidsinstanties en hulporganisaties worden gedaan. We streven ernaar ook dit jaar de goede samenwerking met de kerkgemeenschap van Open Hof Ommoord (RK en PKN), de Ontmoetingskerk Zevenkamp (PKN), het Leger des Heils en het Armoede Platform Prins Alexander (APPA) te continueren.

BELONINGSBELEID – De bestuursleden en medewerkers van de Stichting Werkgroep Zonder Naam zijn vrijwilligers zonder enige vergoeding.

Download hieronder de
Balans WZN 2019

JAARVERSLAG – STICHTING WERKGROEP ZONDER NAAM – JAARVERSLAG 2020

HULPORGANISATIE – Het jaar waar door de corona epidemie  en de genomen overheidsmaatregelen een aangepaste werkwijze van onze hulpverlening nodig was. Daar de kerk de Open Hof gedurende perioden gesloten was konden we geen gebruik maken van onze voorraadkast en waren er beperkte mogelijkheden om onze artikelen voor de noodpakketten te sorteren en in te pakken. Veel van de regulieren werkgroepvergaderingen konden niet doorgaan. Het uitdelen van noodpakketten werd aangepast. Persoonlijke overhandiging, vast onderdeel van onze werkwijze, kon niet, daarom werden ze buiten voor de deur  geplaatst. Na juni werden een aantal pakketten vervangen door een geldbedrag. Er werd een klassikaal schoolontbijt verzorgd. Er is besloten deze hulpvorm op te nemen in onze hulpverlening.

Via E-mail en telefoon bleven de onderlinge contacten goed en konden de nodige beslissingen worden genomen. Ook de contacten met de wijkdiaconieën bleven goed. Van Wijkdiaconie Zevenkamp ontvingen we een financiële bijdrage. Met de wijkteams was minder contact, omdat zij een geringer verzoek deden om noodpakketten te verlenen. De wijkteams kregen van de gemeente de financiële mogelijkheid zelf noodpakketten te verstrekken. Omdat de bijeenkomsten van het Armoedeplatform Alexanderpolder (APPA) niet doorgingen was er geen persoonlijk contact. Wij namen wel deel aan hun actie “Wensboom” in de Oosterhof. Het contact met Vluchtelingenhulp Ommoord Zevenkamp was goed – noodpakketten werden door medewerker opgehaald. Er was wel persoonlijk contact met Het Leger des Heils over het attenderen op hulp via onze Stichting.

Contacten met verschillende supermarkten is heel goed. Zo konden we deelnemen aan actie voor inleveren statiegeldkassabonnen bij AH waartoe we een poster maakten. Dat leverde ons aardig bedrag aan tegoedbonnen op. Van Plus kregen wij aantal Pluspakketten waarvan we de inhoud over de noodpakketten hebben verdeeld. Wat we overhielden is met een geldbedrag geschonken aan het Wijkpastoraat. De zakken voor de noodpakketten ontvangen we van Jumbo, zij brengen de boodschappen naar de kerk.

Via Open Hof Nieuws publiceren we elke maand een artikeltje en vermelden de geldbedragen van de uit de kerkgemeenschap verkregen giften. Vol vertrouwen gaat onze Hulporganisatie het jaar 2021 in.                                Secretaris Claus Weggeman

Download hieronder de
Balans WZN 2020

STICHTING WERKGROEP ZONDER NAAM Inmiddels is de werkgroep een stichting. Het uitgangspunt is: “Mensen met financiële problemen met geld en goederen ondersteunen. De politiek bewust maken van de noodzaak van ondersteuning van mensen met financiële problemen. Het niet aanvaarden van het bestaan van armoede, met name in de wijken Ommoord en Zevenkamp. Geen winstoogmerk”.
De stichting heeft een ANBI-status, dat wil zeggen dat de giften aan de  Werkgroep aftrekbaar zijn voor de belasting. Bijdragen kan men storten op de Stichting Werkgroep Zonder Naam onder vermelding van het woord “armoedebestrijding”. Het rekeningsnummer is:  NL96 INGB 0007 6094  94 .

NIEUWS

Informatie vanaf 1 januari 2022

Er zijn in Zevenkamp en Ommoord meerdere mogelijkheden om hulp en informatie te verkrijgen, maar ook om uw zorgen te delen of even te vergeten in gezellige sfeer. Zo is er een inloophuis De Regenboog in de Ontmoetingskerk in Zevenkamp Daarbij kunt u gewoon binnenlopen en anderen ontmoeten. Zij zijn er elke maandagochtend van 10.00
Lees meer