Nieuwe folders

Dankzij de spontane medewerking van de Bewonersorganisatei Ommoord (BOO) zijn er fraaie nieuwe folders beschikbaar. Zij zijn te vinden in de voorlichtingsschappen van wijkcentrum Romeynshof in Ommoord, in Open Hof kerk te Ommoord, Ontmoetingskerk te Zevenkamp en zal verder worden aangeboden aan hulpinstanties e.d.

U kunt de folder hier bekijken.