Nieuwe voorzitter

Door het overlijden van onze voorzitter Ditty Straatman moest een nieuwe voorzitter worden aangesteld. In de vergadering van de Stichting Werkgroep Zonder Naam van 1 april 2019 is met algemene instemming Marga Vat als voorzitter gekozen. Het dagelijks bestuur bestaat nu uit voorzitter Marga Vat, secretaris Claus Weggeman en penningmeester Nico van Noordt.